Back to top
Kunskapsdelning

Kunskapsdelning öppna data och öppen källkod inom offentlig sektor

Delta på workshop

Delta på workshop

Anmäl dig eller läs mer om innehållet här.

En gång i månaden anordnas en workshop. Mötena sker hos Internetstiftelsens mötesplats Goto10

Diskutera i forumet

Diskutera i forumet

Skriv eller läs i forumet här.

Arbetsförmedlingen dedikerar en sektion i sitt diskussionsforum till nätverket.

Dela material

Dela material

Till delningssidan.

Viktigt att verket märks med en öppen licens.

Kommande

2

Feb

API-nycklar och notebooks - Hur maximerar vi tillgängliggörande av öppna data?

 • Tisdag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

Detta digitala möte handlar om att diskutera om och hur vi kan tillhandahålla API-nycklar. Vi kommer att diskutera hur vi tänker kring

 • Rätten av att fråga om någons identitet
 • Behovet att veta vilka som är våra användare
 • Villkor och licenser
Vidare diskuterar vi och exemplifierar hur man kan presentera sina data med hjälp av Notebooks. Har er organisation använt sig av Notebooks.

Boka plats

2

Mars

Samverkan kring Öppen Programvara inom offentlig sektor: Hur gör man i andra länder?

 • Tisdag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

Fördelarna och utmaningarna kring öppen programvara är många, och något vi berört tidigare. Men hur kan vi bli praktiska och hjälpa varandra ta de första stegen till att börja använda, utveckla och upphandla öppen programvara? I denna workshop gör vi en utblick i omvärlden och får höra lärdommar och tips från andra länder i hur de har hanterat motsvarande frågor!

Boka plats

6

April

Länkad data

 • Tisdag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

Länkad data nämns som den högsta nivån av mognad i 5 Star open data-modellen av Tim Burners Lee. Genom att länka sin öppna data till relaterade datamängder ökar potentialen för att datan kommer i användning och att ligger till grund för nya innovationer. Men vad innebär det praktiskt? Vilka är de konkreta fördelarna, riskerna och kostnaderna? Och hur kan en myndighet gå till väga? I denna workshop får vi en översikt kombinerat med praktiska exempel för att hjälpa myndigheter ta nästa kliv i mognadsstegen för sin öppna data.

Boka plats

4

Maj

Öppna standarder

 • Tisdag
 • 10:00 - 12:00
 • Digitalt

Enligt kammarkollegiet får myndigheter enbart ställa obligatoriska krav på en viss standard om den kan definieras en öppen standard. Men vad räknas som en öppen standard och hur bra är myndigheter på denna typ av kravställning. Kan öppna standarder vara huvudnyckeln för att undvika långvariga inlåsningseffekter?

Boka plats

Genomförda workshops

Inspelade workshops nedan, presentationerna och sammanfattningar finns här

Arrangörer

Om

Nätverkets mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka tillgängliggörandet och nyttjandet öppna data